Hiển thị 1–12 trên 46 sản phẩm

Sale!

Kéo tỉa Viko

Ké tỉa TA – 263

1.000.000 950.000
* Kéo cắt tóc 6.0 inch * Thép Nhật, bảo hành 02 năm * Tặng: Bao da & bộ vệ… 1.750.000
Sale!
* Kéo cắt tóc 5.5 inch * Thép Nhật, bảo hành 01 năm * Tặng: Bao da & bộ vệ… 800.000 720.000
Sale!
Kéo cắt tóc 5.5 inch Thép Nhật, bảo hành 01 năm Tặng: Bao da & bộ vệ sinh kéo chuyên… 800.000 760.000
Sale!
- Kéo cắt tóc 5.5 inch - Thép Nhật, bảo hành 01 năm - Tặng: Bao da & bộ vệ… 800.000 720.000
* Kéo cắt tóc 6.0 inch * Thép Nhật, bảo hành 01 năm * Tặng: Bao da & bộ vệ… 850.000
Kéo cắt tóc 6.0 inch Thép Nhật, bảo hành 01 năm Tặng: Bao da & bộ vệ sinh kéo chuyên… 850.000
TỔNG QUAN Kéo cắt tóc 6.0 inch Thép Nhật, bảo hành 02 năm Tặng: Bao da & bộ vệ sinh… 1.750.000
Sale!

Kéo tỉa Viko

KÉO CẮT TÓC LS FA 33

2.850.000 2.700.000
Sale!
900.000 855.000
Sale!

Kéo cắt tóc

Kéo cắt tóc SP-165

900.000 855.000
Sale!

Kéo cắt tóc

Kéo cắt tóc SP-260

850.000 780.000